De bedrijfsfiets: de fiscale en sociale voordelen

DE FISCALE EN SOCIALE VOORDELEN VOOR DE AANKOOP VAN EEN BEDRIJFSFIETS

Fietsen die ter beschikking worden gesteld aan het personeel of bedrijfsleider om er woon-werkverkeer mee te doen, worden fiscaal aangemoedigd.

Dit geld voor alle types fietsen – zowel voor gewone fietsen als voor de elektrische fietsen.

 

120% KOSTENAFTREK

Volgende kosten komen in aanmerking voor de 120% aftrek voor de werkgever:

  • Aankoop van fietsen en toebehoren (zoals een fietshelm).
  • Onderhoud van de fietsen.
  • De fietsenstalling zelf: aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend goed om een fietsenstalling te installeren.
  • Kleedruimte of sanitaire voorzieningen: aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend goed om een kleedruimte of sanitair (al dan niet met douches) te installeren.

Praktisch gezien zal de onderneming jaarlijks het normale bedrag van de afschrijving van deze activa verhogen met 20 percent. Bij een latere verkoop zal de bijkomende 20 percent niet mee in rekening genomen worden om de meer- of minderwaarde te bepalen.

In een eenmanszaak brengt men de kosten gewoon in aftrek voor 120%. Opgepast in een eenmanszaak geldt de 120- aftrek enkel voor de fietsen die aan het personeel ter beschikking wordt gesteld.

Fietsen moeten lineair worden afgeschreven op ten minste drie jaar.

Bedrijfsfiets Brompton

TERBESCHIKKING STELLING FIETS

Fiscaal

Voor de werknemer: het voordeel van alle aard dat uit deze terbeschikkingstelling voortvloeit, is volledig vrijgesteld van belasting voor de werknemer op voorwaarde dat hij de bedrijfsfiets ook gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen.

Voor de werkgever: het voordeel is volledig aftrekbaar voor de werkgever.

Sociaal

Het voordeel is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen voor zover de fiets enkel gebruikt wordt voor woon-werkverplaatsingen en voor beroepsmatige verplaatsingen.

 

Bedrijfsfiets cartoonFIETSVERGOEDING

Wanneer werknemers een kilometervergoeding ontvangen voor de verplaatsing die ze maken met de fiets voor hun woon – werk verkeer dan is die vrij van belastingen en sociale bijdragen, ten belope van een maximumbedrag van 0,22 euro/km. Voor de werkgever is deze kost volledig aftrekbaar. Deze regeling mag gecumuleerd worden met de gratis ter beschikking stellen van de fiets.

Bron: Alaska (Kortrijk, Ieper)

 

WELKE FIETSEN RADEN WIJ AAN?

Als u beslist om uw woon–werkverkeer of woon-schoolverkeer (geheel of gedeeltelijk) met de fiets te doen, is het belangrijk dat je kiest voor een betrouwbare veilige fiets die voorzien is van alle comfort (verlichting, remmen, stabiel kader,…) maar vooral dat deze lekker fietst. Want uiteindelijk moet deze verplaatsing vooral leuk zijn, vermits we die heel vaak gaan doen.

Dus ja, een beetje investeren in dit alles kan geen kwaad, maar weet dat je er héél veel voor in de plek krijgt en dat de meeste fietsen ongeveer de prijs zijn van een optie in de autowereld.

Het type van fiets is uiteraard heel gevarieerd en hangt volledig af van wat je dient te vervoeren, afstand en omstandigheden:

 • Gewoon gebruik: de betere stadsfiets of trekkingfiets (al dan niet elektrisch)
 • Vervoer van kinderen en/of vracht: bakfietsen al dan niet elektrisch
 • Gedeeltelijk vervoer en in combinatie met openbaar vervoer of de wagen: vouwfietsen van Brompton

 

En voor de twijfelaars: Het REGENT echt niet zoveel!

Regen in vlaanderen frank deboosere

Frank Deboosere – Hoe vaak regent het in Vlaanderen?
Hoe vaak regent het in Vlaanderen? Vrijwel iedereen lijkt het er over eens: België is een regenland. We klagen het hele jaar over de regen. Graag verwijzen we dan naar het gemiddeld aantal dagen waarop het in ons land regent: maar liefst199 neerslagdagen (gemiddelde over de periode 1981-2010). bron: www.frankdeboosere.be

Meer info over fietsen in de regen: velotariër.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: